ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 2020-21

  1. ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ                               ( ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΠΕ 01 )
  2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ—-διευθυντής—-(   ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ – ΠΕ 02 )
  3. ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                  ( ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ – ΠΕ 03 )
  4. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                                 ( ΒΙΟΛΟΓΟΣ  – ΠΕ 04.04  &  ΠΕ 86  2η ειδικότητα)
  5. ΜΑΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                                 ( ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΕ 06 )
  6. KOYΒΑΡΗ  ΕΛΕΝΗ                                          (   ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ – ΠΕ 02 )
  7. ΒΟΛΑΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                         ( ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΕ 86 )
  8. ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-μόνο οργανική –(ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ – ΠΕ 02—-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ )