ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α-Β-Γ-Δ εσπερινού & φυσική θετικών σπουδών Γ εσπερινού.

(νέο 2017) Αντίσταση αγωγού

1 sapounia τελικό

ενζυμα τελικό

Ένζυμαστα απορρυπαντικά

παρασκευή σαπουνιού _2_

ΘΕΜΑΤΑ_Α_ΛΥΚΕΙΟΥ_fin

ΘΕΜΑΤΑ_Β_ΛΥΚΕΙΟΥ_fin

ΘΕΜΑΤΑ_Γ_ΛΥΚΕΙΟΥ_fin

ΛΥΣΕΙΣ_Α_ΛΥΚΕΙΟΥ1

ΛΥΣΕΙΣ_Β_ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ_Γ_ΛΥΚΕΙΟΥ_ΤΕΛΙΚΟ

22-0217-01_Chimeia_B-Lyk_BM

ΜΟΡΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ D.N.A