ΦΩΤΟ-ΑΠΟ GOOGLE EARTH VIEW

screen-shot-10-17-16-at-11-05-amscreen-shot-10-16-16-at-06-18-pm