ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η ΩΡΑ : 7.30-8.10

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ   5  ΛΕΠΤΑ

2η ΩΡΑ: 8.15-8.45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ   15  ΛΕΠΤΑ

3η ΩΡΑ: 9.00-9.30

4η ΩΡΑ: 9.30-10.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ   5  ΛΕΠΤΑ

5η ΩΡΑ: 10.05-10.30