επιτυχόντες σε ΑΕΙ-Α.ΤΕΙ του 2017-θερμά συγχαρητήρια !

Κωδ. Υποψηφ.

Επώνυμο

Όνομα

Όν. Πατρός

Όν. Μητρός

Σχολή Επιτυχίας

Ίδρυμα

17025374

ΠΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΠΑΝΤΕΙΟ

17025376

ΣΤΑΓΑΚΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΟΦΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

17025373

ΤΣΑΟΥΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.