ΟΡΜΗ

ΟΡΜΗ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΡΜΗΣ 35 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

Επιμέλεια: Μερκούρης Παναγιωτόπουλος – Φυσικός

Σε κάθε ερώτηση μία απάντηση είναι σωστή.

Δείξε τις ερωτήσεις μία – μία

 1. Η μονάδα μέτρησης της ορμής στο Διεθνές Σύστημα (S.I.) είναι
  1.   ?    1 kg.m/s2.
  2.   ?    1 N/s.
  3.   ?    1 kg.m/s.
  4.   ?    1 Ν.m/s.
 2. Ποιο από τα ακόλουθα σώματα έχει τη μεγαλύτερη ορμή;
  1.   ?    Αυτοκίνητο 1000 kg που κινείται με ταχύτητα 20 m/s.
  2.   ?    Φορτηγό 10000 kg που είναι ακίνητο.
  3.   ?    Σωματίδιο μάζας 10-6 g που κινείται με ταχύτητα 107 m/s.
  4.   ?    Μάζα 700 kg που κινείται με ταχύτητα 0,01 m/s.
 3. Η ορμή ενός σώματος δεν εξαρτάται από
  1.   ?    τη μάζα του σώματος.
  2.   ?    το μέτρο της ταχύτητας του σώματος.
  3.   ?    την κατεύθυνση της ταχύτητας του σώματος.
  4.   ?    την επιτάχυνση του σώματος.
 4. Μια ποσότητα πλαστελίνης πέφτει στο έδαφος από ύψος h και ακινητοποιείται. Τι απέγινε η ορμή της;
  1.   ?    Χάθηκε.
  2.   ?    Μετατράπηκε σε θερμότητα.
  3.   ?    Μεταφέρθηκε στη Γη.
  4.   ?    Παρέμεινε στην πλαστελίνη.
 5. Η ορµή ενός σώµατος Α παραµένει σταθερή, όταν το σώµα αυτό
  1.   ?    συγκρούεται µε ένα άλλο σώµα Β.
  2.   ?    εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση.
  3.   ?    εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση.
  4.   ?    δέχεται σταθερή συνισταµένη δύναµη.
 6. Μονωμένο σύστημα είναι εκείνο που αποτελείται από σώματα
  1.   ?    που δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
  2.   ?    που είναι συνεχώς ακίνητα.
  3.   ?    στα οποία εμφανίζονται τριβές.
  4.   ?    που η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων είναι μηδέν.
 7. Μια μάζα 5 kg αφήνεται να πέσει από μικρό ύψος προς το έδαφος. Μετά από 4 s ελεύθερης πτώσης το μέτρο της ορμής του σώματος είναι ίσο με
  (Δίνεται: g = 10 m/s2)
  1.   ?    20 kg.m/s.
  2.   ?    50 kg.m/s.
  3.   ?    200 kg.m/s.
  4.   ?    400 kg.m/s.
 8. Σπρώχνουµε ένα βιβλίο σε οριζόντιο επίπεδο και το αφήνουµε ελεύθερο, οπότε αυτό κάποια στιγµή σταµατάει. Τι από τα παρακάτω ισχύει;
  1.   ?    Η κινητική του ενέργεια µετατράπηκε σε δυναµική.
  2.   ?    Η κινητική του ενέργεια µετατράπηκε σε θερµότητα.
  3.   ?    Η ορµή του µετατράπηκε σε θερµότητα .
  4.   ?    Η ορµή του διατηρείται.
 9. Ένα βιβλίο ισορροπεί πάνω σε τραπέζι. Τραπέζι και βιβλίο θεωρούνται ως σύστημα σωμάτων. Τότε:
  1.   ?    Η δύναμη που ασκεί το τραπέζι στο βιβλίο είναι εξωτερική.
  2.   ?    Το βάρος του τραπεζιού είναι εσωτερική δύναμη.
  3.   ?    Το βάρος του βιβλίου είναι εσωτερική δύναμη.
  4.   ?    Το βάρος του τραπεζιού και το βάρος του βιβλίου είναι εξωτερικές δυνάμεις.
 10. Ένα παιδί κάθεται στο πίσω κάθισμα ακίνητου αυτοκινήτου και προσπαθεί να μετακινήσει το αυτοκίνητο, σπρώχνοντας το μπροστινό κάθισμα με όλη του τη δύναμη. Δεν το καταφέρνει γιατί
  1.   ?    η δύναμη του παιδιού είναι εσωτερική.
  2.   ?    η δύναμη του παιδιού είναι μικρή.
  3.   ?    το αυτοκίνητο έχει πολύ μεγαλύτερη μάζα από το παιδί.
  4.   ?    το αυτοκίνητο παρουσιάζει μεγάλη αδράνεια.
 11. Ο τεράστιος βράχος κατρακυλάει προς το παιδί που τρέχει να τον αποφύγει. Αν γνωρίζουμε ότι ο βράχος και το παιδί έχουν την ίδια ορμή, αλλά η μάζα του παιδιού είναι πολύ μικρότερη από αυτή του βράχου, τότε συμπεραίνουμε ότι

  1.   ?    ο βράχος θα προλάβει το παιδί πολύ σύντομα.
  2.   ?    ο βράχος θα προλάβει το παιδί αρκετά αργότερα από την ώρα που ξεκίνησε.
  3.   ?    μεγαλύτερη ταχύτητα έχει προφανώς ο βράχος.
  4.   ?    μεγαλύτερη ταχύτητα έχει το παιδί.
 12. Δύο άνθρωποι µάζας 100 kg ο καθένας, ξεκινούν από το ίδιο σηµείο µε ταχύτητες 3 m/s και 4 m/s έχοντας κατεύθυνση ο ένας Βόρεια και ο άλλος Ανατολικά.
  Ποιο από τα παρακάτω σχέδια για τα διανύσµατα των ορµών αντιστοιχεί στην παραπάνω περιγραφή;

  1.   ?    Το (α).
  2.   ?    Το (β).
  3.   ?    Το (γ).
  4.   ?    Το (δ).
 13. Δύο σώματα που κινούνται αποτελούν ένα μηχανικό σύστημα που έχει ορμή μηδέν. Τότε, οι ταχύτητες των σωμάτων είναι
  1.   ?    ίδιας φοράς.
  2.   ?    αντίθετης φοράς.
  3.   ?    κάθετες μεταξύ τους.
  4.   ?    υπό γωνία 450 μεταξύ τους.
 14. Δύο σώµατα Α και Β έχουν ίσες ορµές (pΑ = pΒ) και διαφορετικές µάζες (mΑ = 2mΒ). Αν ΚΑ είναι η κινητική ενέργεια του σώµατος Α και ΚΒ η κινητική ενέργεια του σώµατος Β, τότε:
  1.   ?    ΚΑ > ΚΒ.
  2.   ?    ΚΑ = ΚΒ.
  3.   ?    ΚΑ < ΚΒ.
  4.   ?    ΚΑ = 2ΚΒ.
 15. Ένα παιδί, με τη βοήθεια ενός σχοινιού, τραβάει προς το μέρος του ένα κιβώτιο, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο.

  Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

  1.   ?    Η δύναμη F που ασκεί ο μαθητής είναι εσωτερική δύναμη για το σύστημα μαθητής – κιβώτιο – Γη.
  2.   ?    Η δύναμη F που ασκεί ο μαθητής είναι εσωτερική δύναμη για το σύστημα κιβώτιο – Γη.
  3.   ?    Το βάρος του κιβωτίου είναι εσωτερική δύναμη για το σύστημα μαθητής – κιβώτιο.
  4.   ?    Το βάρος του κιβωτίου είναι εξωτερική δύναμη για το σύστημα μαθητής – κιβώτιο – Γη.
 16. Υποθέστε ότι ένα ακίνητο βλήμα διασπάται σε δύο κομμάτια m και 2m.
  Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
  1.   ?    Τα δύο κομμάτια αποκτούν ίσες ορμές.
  2.   ?    Τα δύο κομμάτια αποκτούν αντίθετες ορμές.
  3.   ?    Τα δύο κομμάτια αποκτούν αντίθετες ταχύτητες.
  4.   ?    Το κομμάτι μάζας 2m αποκτά διπλάσια ορμή από την ορμή του κομματιού μάζας m.
 17. Ένα σώμα που έχει ορμή p συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο σώμα διπλάσιας μάζας.
  Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
  1.   ?    Η ορμή του αρχικά ακίνητου σώματος αυξάνεται κατά p/3.
  2.   ?    Η ορμή του αρχικά κινούμενου σώματος ελαττώνεται κατά p/2.
  3.   ?    Το συσσωμάτωμα αμέσως μετά την κρούση έχει ορμή p.
  4.   ?    Το συσσωμάτωμα αμέσως μετά την κρούση έχει ορμή 2p.
 18. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται στην έννοια της ορμής και τη διατήρησή της είναι σωστή;
  1.   ?    Η ορμή δεν είναι διάνυσμα.
  2.   ?    Η διατήρηση της ορμής ισχύει μόνο στις κρούσεις σωμάτων.
  3.   ?    Η διατήρηση της ορμής ισχύει σε κάθε μονωμένο σύστημα σωμάτων.
  4.   ?    Η διατήρηση της ορμής δεν ισχύει πάντοτε στις κρούσεις σωμάτων.
 19. Ένα σώμα μάζας 1 kg αφήνεται να κάνει ελεύθερη πτώση. Μετά από 2 s
  (Δίνεται: g = 10 m/s2)
  1.   ?    η επιτάχυνσή του αυξάνεται συνεχώς.
  2.   ?    η ταχύτητά του έχει μέτρο 10 m/s.
  3.   ?    η ορμή του έχει μέτρο 10 kg.m/s.
  4.   ?    η ορμή του έχει μέτρο 20 kg.m/s.
 20. Ένα σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα. Τότε,
  1.   ?    ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του είναι σταθερός και διάφορος του μηδενός.
  2.   ?    η επιτάχυνσή του είναι σταθερή και διάφορος του μηδενός.
  3.   ?    η ορμή του παραμένει σταθερή.
  4.   ?    η κινητική του ενέργεια αυξάνεται.
 21. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
  1.   ?    Ένα σύστημα δύο σωμάτων αποκλείεται να έχει μηδενική ορμή αν τα σώματα κινούνται.
  2.   ?    Η έλξη που ασκεί η Γη στη Σελήνη δεν είναι εσωτερική δύναμη του συστήματος αυτών των δύο σωμάτων, γιατί προκαλεί την περιφορά της Σελήνης γύρω από τη Γη.
  3.   ?    Δύο σώματα με διαφορετικές μάζες έχουν πάντα διαφορετικές ορμές.
  4.   ?    Δύο ίσες δυνάμεις που ασκούνται σε δύο σώματα με διαφορετικές ορμές προκαλούν στον ίδιο χρόνο ίσες μεταβολές στην ορμή των σωμάτων.
 22. Ακίνητο σώµα µάζας m διασπάται σε δύο κοµµάτια Α και Β µε µάζες mΑ = m/3 και mΒ = 2m/3, αντίστοιχα. Μετά τη διάσπαση
  1.   ?    το µέτρο της ταχύτητας του Β είναι διπλάσιο από το µέτρο της ταχύτητας του Α.
  2.   ?    η ορµή του Β έχει διπλάσιο µέτρο και αντίθετη φορά από την ορµή του Α.
  3.   ?    η ορµή του Α έχει διπλάσιο µέτρο και αντίθετη φορά από την ορµή του Β.
  4.   ?    οι ορµές των δύο σωµάτων έχουν ίσα µέτρα και αντίθετες φορές.
 23. Βλήμα μάζας m κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου 100 m/s. Κάποια στιγμή το βλήμα διασπάται σε δύο κομμάτια ίσης μάζας, το ένα από τα οποία κινείται στην αρχική κατεύθυνση με ταχύτητα μέτρου 50 m/s. Τότε, το άλλο κομμάτι
  1.   ?    κινείται στην αρχική κατεύθυνση με ταχύτητα μέτρου 100 m/s.
  2.   ?    κινείται με ταχύτητα μέτρου 50 m/s.
  3.   ?    κινείται στην αρχική κατεύθυνση με ταχύτητα μέτρου 150 m/s.
  4.   ?    κινείται οριζόντια σε αντίθετη κατεύθυνση με την αρχική.
 24. Μια μπάλα μάζας 1 kg κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 2,5 m/s κάθετα προς ένα τοίχο. Μετά την κρούση με τον τοίχο, η μπάλα απομακρύνεται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 1,5 m/s. Η μεταβολή στην ορμή της μπάλας είναι ίση με
  1.   ?    μηδέν.
  2.   ?    4 kg.m/s με κατεύθυνση απομάκρυνσης από τον τοίχο.
  3.   ?    4 kg.m/s με κατεύθυνση προς τον τοίχο.
  4.   ?    1 kg.m/s προς τον τοίχο.
 25. Σε μια μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, που έχουν μάζες m και M=2m, δημιουργείται συσσωμάτωμα που παραμένει ακίνητο στο σημείο της σύγκρουσης. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
  1.   ?    Το αυτοκίνητο μάζας Μ είχε διπλάσια ταχύτητα από το αυτοκίνητο
   μάζας m.
  2.   ?    Τα αυτοκίνητα πριν τη σύγκρουση είχαν ίσες ορμές.
  3.   ?    Η ορμή του συστήματος πριν τη σύγκρουση ήταν ίση με μηδέν.
  4.   ?    Τα αυτοκίνητα έχουν ίσες μεταβολές στην ορμή τους.
 26. Ένας άνθρωπος βρίσκεται ακίνητος στο μέσο μιας παγωμένης λίμνης, κρατώντας στο χέρι του μια πέτρα. Κάποια στιγμή αποφασίζει να πετάξει την πέτρα προς μια κατεύθυνση. Τότε,
  1.   ?    ο άνθρωπος θα παραμείνει ακίνητος.
  2.   ?    ο άνθρωπος θα κινηθεί στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της πέτρας.
  3.   ?    ο άνθρωπος θα κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση με αυτή της πέτρας.
  4.   ?    η ορμή του ανθρώπου θα είναι ίση με την ορμή της πέτρας.
 27. Ένα σώμα μάζας 1 kg αφήνεται να κάνει ελεύθερη πτώση από ύψος 180 m. Μετά από 2 s
  (Δίνεται: g = 10 m/s2)
  1.   ?    το σώμα θα έχει επιτάχυνση μέτρου 20 m/s2.
  2.   ?    το σώμα θα έχει ταχύτητα μέτρου 40 m/s.
  3.   ?    το σώμα θα έχει ορμή μέτρου 20 kg.m/s.
  4.   ?    το σώμα θα έχει ορμή μέτρου 20 kg.m/s2.
 28. Σώµα µάζας m, που κινείται µε οριζόντια ταχύτητα υ σε λείο οριζόντιο επίπεδο, συγκρούεται µε ακίνητο σώµα µάζας 3m και σφηνώνεται σ’ αυτό. Μετά την κρούση το συσσωµάτωµα κινείται µε ταχύτητα V, όπως φαίνεται στο σχήµα.

  Η ορµή του συσσωµατώµατος µετά την κρούση θα είναι

  1.   ?    0.
  2.   ?    mυ.
  3.   ?    2mυ.
  4.   ?    4mυ.
 29. Σώµα µάζας m, που κινείται µε οριζόντια ταχύτητα υ σε λείο οριζόντιο επίπεδο, συγκρούεται µε ακίνητο σώµα µάζας 3m και σφηνώνεται σ’ αυτό. Μετά την κρούση το συσσωµάτωµα κινείται µε ταχύτητα V, όπως φαίνεται στο σχήµα.

  Η ταχύτητα V του συσσωµατώµατος µετά την κρούση θα έχει µέτρο

  1.   ?    2υ.
  2.   ?    υ/2.
  3.   ?    υ/3.
  4.   ?    υ/4.
 30. Δύο σώματα Α και Β με mΑ = 2 kg και mB = 4 kg κινούνται αντίρροπα σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητες ίσου μέτρου 10 m/s. Αν μετά τη σύγκρουση, το Α έχει ταχύτητα μέτρου 5 m/s αντίθετα στην αρχική του ταχύτητα, το Β θα έχει ταχύτητα μέτρου
  1.   ?    0 m/s.
  2.   ?    2,5 m/s.
  3.   ?    5 m/s.
  4.   ?    10 m/s.
 31. Σε σώμα μάζας 1 kg ασκείται οριζόντια δύναμη. Η αλγεβρική τιμή της ορμής σε σχέση με το χρόνο φαίνεται στην παρακάτω γραφική παράσταση.

  Τότε,

  1.   ?    από (0 – 2) s η δύναμη συνεχώς αυξάνεται.
  2.   ?    από (2 – 5) s η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.
  3.   ?    το μέτρο της δύναμης τη χρονική στιγμή t = 1 s είναι 1 Ν.
  4.   ?    τη χρονική στιγμή t = 5 s το σώμα έχει διανύσει απόσταση 80 m.
 32. Μια μπάλα μάζας 0,5 kg κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 2,5 m/s κάθετα προς ένα τοίχο. Μετά την κρούση με τον τοίχο, η μπάλα απομακρύνεται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 1,5 m/s. Αν η μεταβολή στην ορμή της ταχύτητας της μπάλας έγινε σε χρόνο 0,1 s, το μέτρο της δύναμης που ασκεί ο τοίχος στη μπάλα είναι
  1.   ?    4 Ν.
  2.   ?    5 Ν.
  3.   ?    10 Ν.
  4.   ?    20 Ν.
 33. Στο σύστημα των δύο σωμάτων Σ1 και Σ2, που έχουν ίδια μάζα m, ασκούμε σταθερή οριζόντια δύναμη F και το κινούμε στο λείο οριζόντιο επίπεδο.

  Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος;

  1.   ?    Το σύστημα των σωμάτων Σ1 – Σ2 δεν είναι μονωμένο.
  2.   ?    Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του σώματος Σ1 είναι μικρότερος απ’ τον αντίστοιχο ρυθμό μεταβολής του σώματος Σ2.
  3.   ?    Οι ρυθμοί μεταβολής της ορμής και για τα δύο σώματα είναι ίσοι.
  4.   ?    Για τις δυνάμεις που δέχονται τα δύο σώματα ισχύει: F – T = T.
 34. Βλήμα που κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω εκρήγνυται σε δύο κομμάτια, το ένα από τα οποία κινείται κατακόρυφα προς τα κάτω. Τότε, το άλλο σώμα κινείται
  1.   ?    κατακόρυφα προς τα πάνω.
  2.   ?    κατακόρυφα προς τα κάτω.
  3.   ?    οριζόντια.
  4.   ?    πλάγια.
 35. Δύο σώματα ίδιας μάζας κινούνται αντίθετα με ταχύτητες ίσου μέτρου. Τότε,
  1.   ?    τα σώματα έχουν ίσες ορμές.
  2.   ?    η ορμή του συστήματος είναι διπλάσια από την ορμή του κάθε σώματος ξεχωριστά.
  3.   ?    η ορμή του συστήματος είναι μηδέν.
  4.   ?    μετά τη σύγκρουση τα σώματα θα μείνουν οπωσδήποτε ακίνητα.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s